Sol·licitud d'ajut econòmic/declaració responsable i autorització de consulta de dades per a activitats de vacances d'estiu 2020 per a infants i adolescents

COM ES TRAMITA L'AJUT?

1. Dades de la persona sol·licitant

 *
pare,mare, tutor/a
persones transsexuals/transgèneres/intersexuals
carrer/avinguda/plaça...

2. Dades de l’infant o adolescent

dd/mm/aaaa

3. Dades de l'activitat

(consultar a la web d'activitats T'estiu Molt)

4. Nucli de convivència

Mare/pare/tutora/tutor i fills/filles, que convisquin al domicili i estiguin empadronats plegats. Inclós l'infant o adolescent sol·licitant.
Autorització de sol·licitud de les dades fiscals per internet a l’Agència Tributària
(Només en el cas que estigui obligat/ada a fer declaració)
Mare/tutora (ompliu-ho també si és la sol·licitant *)
[Obre]
* Camps obligatoris si s'omplen les dades mare/tutora
dd/mm/aaaa
(1) Si no ha autoritzat la consulta de dades o no està obligat/ada a fer declaració
(2) Les persones amb certificat de discapacitat compten per dues
Pare/tutor (ompliu-ho també si és el sol·licitant *)
[Obre]
* Camps obligatoris si s'omplen les dades pare/tutor
dd/mm/aaaa
(1) Si no ha autoritzat la consulta de dades o no està obligat/ada a fer declaració
(2) Les persones amb certificat de discapacitat compten per dues
Infant sol·licitant *
[Obre]
* Camps obligatoris si s'omplen les dades infant
dd/mm/aaaa
(2) Les persones amb certificat de discapacitat compten per dues
Germà/ana 1
[Obre]
* Camps obligatoris si s'omplen les dades germà/ana 1
dd/mm/aaaa
(1) Si no ha autoritzat la consulta de dades o no està obligat/ada a fer declaració
(2) Les persones amb certificat de discapacitat compten per dues
Germà/ana 2
[Obre]
* Camps obligatoris si s'omplen les dades germà/ana 2
dd/mm/aaaa
(1) Si no ha autoritzat la consulta de dades o no està obligat/ada a fer declaració
(2) Les persones amb certificat de discapacitat compten per dues
Germà/ana 3
[Obre]
* Camps obligatoris si s'omplen les dades germà/ana 3
dd/mm/aaaa
(1) Si no ha autoritzat la consulta de dades o no està obligat/ada a fer declaració
(2) Les persones amb certificat de discapacitat compten per dues
D'acord amb la normativa de protecció de dades, us informem - i en tramitar aquesta sol·licitud consentiu - que les vostres dades personals siguin tractades per l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de sol·licitar l'ajut econòmic de la convocatòria de la campanya d'activitats de vacances per a infants i adolescents per a l’ any 2020 -tractament 0582-Activitats culturals i artístiques juvenils. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les, i també altres drets sobre aquestes dades. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades. Les vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió de l'activitat. Tanmateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d'11 de juliol, us indiquem que en emplenar el camp correu electrònic o telèfon mòbil, ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.